FÖRSTASIDAN  |   FÖRETAG  |   KONTAKT  |   REFERENSER  |   VALPROGRAM  |   Service Next™  |   BROSCHYRER
  • INNOVATIVA LÖSNINGAR
    FÖR KRÄVANDE PROJEKT
    Chiller Oy är en av de ledande producenterna av kylsystem i Europa. Våra högkvalitativa produkter bygger på egen produktutveckling och testning i tillverkningsprocessens alla skeden. Vid tillverkningen beaktas produkternas livscykler och återvinning av material.
 

Vår tillverkning baserar sig på en hög yrkesskicklighet och en högklassig kvalitet i processens alla skeden

Chiller Oy är Finlands största tillverkare av luftkonditionerings och stora värmepumps produkter och målet är att hela tiden ligga i frontlinjen utvecklingsmässigt. Detta medför att Chiller alltid använder sig av den senaste teknologin inom området. Chiller designar och utvecklar industritillverkade, skräddarsydda och kompakta lösningar inom luftkonditionerings och värmepump området. I samtliga fall är kraven på en högkvalitativ innemiljö riktmärket.

Chillerprodukternas användningsområden omfattar de flesta typer av byggnationer såsom kontor, hotell, sjukhus, datahallar samt el- och telekommunikationsutrymmen.

Chillers långa erfarenhet och expertis inom luftkonditionerings och energi området är till stor hjälp för slutkunden när det gäller att hitta den mest gynnsamma lösningen. Produkterna präglas av en låg ljudnivå, en blygsam energikonsumption och stor tillförlitlighet. Dessutom är de utformade så att såväl service och montering skall ske så enkelt som möjligt.

Fabriken är belägen i Tuusula strax utanför Helsingfors och är i storleksordningen 5000 kvadratmeter. Personalstyrkan stiger med 10 procent årligen och Chiller har försäljningskontor i Helsinki, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti och Stockholm.


Företagsbroschyr (Engelska)

Siirry sivun alkuun