FÖRSTASIDAN  |   FÖRETAG  |   KONTAKT  |   REFERENSER  |   VALPROGRAM  |   Service Next™  |   BROSCHYRER
 • VARI PRO™ RUMSREGULATOR
  – DESIGNAD FÖR ANVÄNDAREN

  Rumsregulatorn Vari PRO™ är en angenäm användarupplevelse. Enheten ger användaren direkt feedback om såväl energiförbrukning som servicebehov.

   
  Läs mer >
 • VARI PRO™ RUMSREGULATOR
  – DESIGNAD FÖR ANVÄNDAREN

  Rumsregulatorn Vari PRO™ är en angenäm användarupplevelse. Enheten ger användaren direkt feedback om såväl energiförbrukning som servicebehov.

   
  Läs mer >
 • VARI PRO™ RUMSREGULATOR
  – DESIGNAD FÖR ANVÄNDAREN

  Rumsregulatorn Vari PRO™ är en angenäm användarupplevelse. Enheten ger användaren direkt feedback om såväl energiförbrukning som servicebehov.

   
  Läs mer >
 • GREEN FUTURE
  – NYTT INOM BRANSCHEN
  På Green Future tidningen rapporterar vi aktuella frågor inom området, våra projekt, våra kunder och produkter.
   
  Läs mer >
 • INNOVATIVA LÖSNINGAR
  FÖR KRÄVANDE PROJEKT
  Chiller Oy är en av de ledande producenterna av kylsystem i Europa. Våra högkvalitativa produkter bygger på egen produktutveckling och testning i tillverkningsprocessens alla skeden. Vid tillverkningen beaktas produkternas livscykler och återvinning av material.
   
  Läs mer >
 • CHILLQUICK™ VÄTSKEKYLAGGREGAT OCH KÖLDBÄRARSTATIONER
  Miljövänliga och kundanpassade Chillquick™ -vätskekylaggregat och köldbärarstationer tillverkas av fabrikstestade moduler. Utrustningen provkörs också i full skala utefter kundens parametrar.
   
  Läs mer >
 • ETT ENERGIEFFEKTIVT OCH
  BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT
  BOX Vari™ -cassetter passar för offentliga utrymmen, hotell och krävande bostadsobjekt. Aggregaten styrs med Vari PRO™ -väggreglage, som ansluts till helhetstjänsten Service Next™.

  Produkterna, som bygger på EC-teknologi, garanterar bästa inomhusklimat, hög verkningsgrad och en energibesparing upp emot 80 procent.
   
  Läs mer >
 • ETT ENERGIEFFEKTIVT OCH
  BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT
  GRAND Vari™ -fan coil och hotellkonvektorer är lämpliga för offentliga utrymmen, hotell och avancerade bostadsobjekt. Aggregaten styrs med Vari PRO™ -väggreglage, som ansluts till helhetstjänsten Service Next™.

  Produkterna, som bygger på EC-teknologi, garanterar bästa inomhusklimat, hög verkningsgrad och en energibesparing upp emot 80 procent.
   
  Läs mer >
 • PORTAL – CHILLER PORTAL SYSTEM
  Vårt portalsystem ger kunderna en centraliserad Service Next™ -systemet, Option-valprogram och, för våra tjänsteavtalskunder, en underhållsövervakningslösning.
   
  Läs mer >
 • HELHETSSERVICE, OPTIMERING AV ANLÄGGNINGAR OCH BESPARINGAR
  Service Next™ innebär en enkel och hanterbar användning för kunden och kostnadsbesparingar och möjliggör en helhetskontroll av livscykler, optimering samt snabba reaktioner i olika situationer.

  En komplett lösning med Service Next™ bygger på en Internetbaserad fjärrövervakning vid inloggning i vår portaltjänst.
   
  Läs mer >
 • PRODUKTUTVECKLING, TESTNING OCH PLANERING MED KUNDEN I FOKUS
  Chiller Oy är en av de ledande producenterna inom klimatkylesystem. Våra högkvalitativa produkter bygger på egen produktutveckling och testning i tillverkningsprocessens alla skeden. Vid tillverkningen beaktas produkternas livscykler och återvinning av material.
   
  Läs mer >
 • SMART Vari™ -KLIMATAGGREGAT
  SMART Vari™ -lösningarna erbjuder optimal klimatkontroll. Utrustningen bygger på EC-teknologi, som förbättrat verkningsgraden med ca 10 procent. Med en ny kompressor och en elektronisk expansionsventil blir energibesparingen mer än 50 procent. Utrustningen finns tillgänglig i form av DX- och vattenbatterier för köldbärare.
   
  Läs mer >
 • VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR
  Chillquick Thermo™ är en revolutionerande värmepumpserie som möjliggör mer flexibla och energieffektiva lösningar än tidigare.

  Produkterna både värmer och kyler. Värmepumpserien svarar upp mot de flesta behov i alla fastigheter, även för över 2 000 kW effekt. Chillquick Thermo™ -värmepumparna kan anslutas till helhetstjänsten Service Next™.
   
  Läs mer >