FÖRSTASIDAN  |   FÖRETAG  |   KONTAKT  |   REFERENSER  |   VALPROGRAM  |   Service Next™  |   BROSCHYRER
 • SMART Vari™ -KLIMATAGGREGAT
  SMART Vari™ -lösningarna erbjuder optimal klimatkontroll. Utrustningen bygger på EC-teknologi, som förbättrat verkningsgraden med ca 10 procent. Med en ny kompressor och en elektronisk expansionsventil blir energibesparingen mer än 50 procent. Utrustningen finns tillgänglig i form av DX- och vattenbatterier för köldbärare.
 


För övriga frågor, vänligen kontakta:
Tel. +358 9 274 7670
info@chiller.fi

Luftkonditionering optimerad för precision och tillförlitlighet

Chillers precisa och tillförlitliga SMART Vari™ Klimat- och Datakylaggregater används vanligtvis i anläggningar för IT, elektronik, mätning och testning. Tack vare enheternas moderna konstruktion och låga bullernivå vid drift kan de installeras intill eller inuti ett utrymme som kräver luftkonditionering. SMART Vari™-enheter arbetar dygnet runt, hela året. De är enkla att underhålla via enhetens frontpanel. På grund av den designmekanik som används i SMART Vari™-serien kan enheterna levereras i olika former och storlekar. Enheterna finns tillgängliga med funktioner för cirkulationsvatten (CW) och direkt avdunstningskylning (DX).


SMART Vari™-serien är utformad för att ge högsta möjliga effektiva termiska koefficient, kombinerat med minsta möjliga golvytekrav. Den mikroprocessorbaserade styrenheten och regulatorn är enkel att använda och håller rumsförhållandena exakt inom önskade gränser. Olika filtersorter finns tillgängliga för enheterna för att passa önskade krav.

Tack vare den nya akustiska lucka som vi har utvecklat är enheternas bullernivå vid drift ännu lägre än tidigare. Den invändiga akustiska standardisoleringen är 45 mm tjock och den akustiska luckan är 60 mm tjock, vilket totalt ger mer än 100 mm isolering i enhetens framsida. Enheterna tillverkas med krävande driftförhållanden i åtanke och kan köra dygnet runt, i alla förhållanden, under hela året. Mekaniken har utformats för att tillåta flera olika leveransalternativ.


SMART Vari™ klimat- och datakylaggregat vattencirkulationsmodeller (CW-modeller)

SMART Vari™-system är optimerade för att arbeta med precision och tillförlitlighet i stora (10-18 °C) och små (7-12 °C) vattentemperaturområden. Systemen använder EC-fläktar, vilket gör dem ca 10 procent effektivare. Dessutom minskar den nya kompressorn och elektroniska expansionsventilstekniken enheternas energiförbrukning med 50 procent. SMART Vari™-serien är optimerad för kylning i vatten på 7-12 °C eller 10-18 °C. Den höga vattenkylningstemperaturen minimerar torkning och gör systemet märkbart mer energieffektivt.

Enheterna kan kopplas till Chillers Service Next™ underhålls- och övervakningssystem. Genom systemets Help Desk-funktion kan operationer övervakas och support ges oavsett var enheten befinner sig.

Det kallvatten som används i ett SMART Vari™ luftkonditioneringssystem kan produceras via frikylning i till exempel en Chillquick Eco™ köldbärarstation.

EC-teknik

Radialfläktar som använder EC-teknik kan justeras så att de riktas in exakt mot rätt område. Enhetens torkfunktion fungerar genom att använda smart automation för att justera fläktens hastighet. Fläktens position i enheten beror på blåsriktningen. Kompressorer med variabel hastighet förhindrar att luften torkar ut under kylfunktionen.

Precis styrning

I den nedåtblåsande enheten uppnås optimal energieffektivitet genom att placera fläkten på enhetens undersida, över golvnivån. Smart Vari™-enheten har utformats med en märkbart hög temperaturkoefficient i åtanke.

Nödkylsystem (Emergency Cooling System, ECS)

Skåpenheter utrustade med vattenelement kan levereras med ett nödkylsystem som ytterligare tillval. En av enhetens kretsar är ansluten till vattenanslutningen och avloppet. Enheterna producerar kalluft oavsett om den primära kallvattenkällan fungerar. SMART Vari™ nödkylsystem börjar arbeta automatiskt, beroende på kylkravet, och garanterar helt funktionell och tillförlitlig kylning.

Tvillingkylsystemet (Twin Cooling System, TCS) är optimerat för energianvändning

SMART Vari™-enheter kan anslutas till olika kallvattenkällor: till grundvatten/vattenbord, ett fjärrkylsystem eller en köldbärarstation. En av enheterna fungerar som huvudsaklig kallvattenkälla medan andra enheter introduceras vid behov. SMART Vari™ TCS-systemet styr enhetens trevägsventil på ett energieffektivt sätt.

SMART Vari™ styrsystem

SMART Vari™ styrsystem garanterar att allt fungerar rätt och säkerställer att kylning och energiförbrukning optimeras och sker på ett effektivt sätt. Styrsystemet säkerställer också att temperaturen och fuktighetsnivåerna är korrekta. Detta uppnås på ett effektivt sätt och med minimal energianvändning.


Precisa och tillförlitliga direktförångningsenheter (DX-modeller)

Olika modeller finns tillgängliga beroende på blåsriktningen

 • Modell D: nedåtriktad blåsning, under ett upphöjt golv
 • Modell U: uppåtriktad blåsning, genom en kanal eller utblåsningskammare
 • Modell RS (komplementerande kod): bakre intag, antingen uppåtriktad eller nedåtriktad blåsning

Kylfunktionsalternativ

 • AUC, ADC: direkt förångning och luftkylning
 • WUC, WDC: direkt förångning och vattenbaserad kylning eller lösningskylning
 • CWUC, CWDC: kylvattenelement

Alla modeller levereras med maximalt fyra termodynamiska funktioner

 • Kylning A
 • Kylning och elektrisk uppvärmning B
 • Kylning och fuktning C
 • Kylning, fuktning och torkning D
 • Kylning och vattenuppvärmning E

Det är möjligt att lägga till följande tillbehör och funktioner till det normala fabrikspaketet

 • Utblåsningskammare (uppåtblåsande modeller)
 • Alternativa filtreringsklassificeringar
 • En plint under enheten
 • Kondensattråg i rostfritt stål
 • Tråg i rostfritt stål under enheten
 • Läckdetekteringslarm
 • Brand- och röklarmssensorer
 • Invändig kragsektion (vattenelementsmodeller med bakre intag)
 • Kragsektion på intagssidan, direkt bakom enheten (uppåtblåsande modeller)
 • Invändig filterbytande mekanism (nedåtblåsande modeller)
 • Isolerad akustisk lucka

Luftkylarenheter använder CCS-kondensorer och lösningskylare använder CCSG-kondensorer. Båda finns tillgängliga för olika nivåer av buller och utomhustemperatur.

Enheterna är utrustade med ett mikroprocessorbaserat styr- och regleringssystem. Visningsskärmarna ger oavbruten information om cirkulationsluftens temperatur, fuktighet, inställningsvärden samt eventuella driftfel (beroende på driftsystemet). Enheterna kommer utrustade med tydliga inmatningsknappar som standard och kan anslutas till statusövervakningssystem och larmsystem.Enheterna kan också styras via ett byggnadsautomationssystem.Brochur och tekniska data

Ladda SMART Vari™ brochur och tekniska data >

Material finns också i Option-valprogram.

Läs mer om Option-valprogram >

 
Siirry sivun alkuun